Skip to content
The best of China's herbs at your fingertips, buy now and feel the difference!
The best of China's herbs at your fingertips, buy now and feel the difference!

Bronchi-cough Pill 京制咳嗽痰喘

Sold out Login to view prices

Notify me when back in stock

(Qi Guan Yan ke sou tan chuan wan)

 • Qian hu
 • Xing ren
 • Xie bai
 • Zi yuan
 • Qing dai
 • She gan
 • Hui zhi
 • Hua ju hong
 • Dang shen
 • Bai qian
 • Pi pa ye
 • Chuan bei mu
 • Zhe bei mu
 • Gan cao
 • Xuan fu hua
 • Ting li zi
 • Sang ye
 • Bai shao
 • Su zi
 • Su ye
 • Ban xia
 • Jie geng
 • Yuan zhi
 • Fu ling
 • Di huang
 • Wu wei zi
 • Xuan shen
 • Huang qin
 • Bai jie zi
 • Bai bu
 • He zi
 • Sheng jiang
 • Da zao
 • Shi gao
 • Feng mi

Indications

Helps to dispel pathogenic wind and clear away heat. May help relieve the bough of bronchitis, cough with profuse sputum and itching throat

300pills. Bottle

(Beijing Tong Ren Tang – Practitioners Quick Reference Guide)

Please refer to reference for more clinical applications

Always read the label. Use only as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Please talk to a TCM practitioner if you are unsure if this medicine is right for you

The information presented above should be used as guides only, please practice your own professional judgement when necessary. Information provided for practitioner use only.

English